تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل Circuit Breaker Sizing (انتخاب کلید) در نرم افزار Etap

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

◄ سایزینگ مدارشکن فشارقوی در استاندارد ANSI
◄ بررسی ولتاژ باس قبل از خطا
◄ ظرفیت کلید
◄ جریان قطع کلید بدست آمده از محاسبات
◄ جریان قطع نامی کلید
◄ حداکثر جریان قطع کلید
◄ حداکثر جریان قابل تحمل توسط کلید
◄ پیک حداکثر جریان نامی قابل تحمل
◄ سایزینگ مدارشکن فشار ضعیف وقوی در استانداردIEC,ANSI
◄ جریان نامی قطع کلید
◄ حداکثر جریان قابل قطع توسط کلید
◄ محاسبه جریان قطع برحسب پیک جریان
◄ نحوه انتخاب MF
◄ جریان نامی کلید برحسب جریان خطای کل
◄ جریان نامی کلید برحسب جریان عبوری از خط
◄ گزارش گیری