تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل Transformer sizing (انتخاب ترانسفورماتور مناسب) در نرم افزار Etap

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 0.5 ساعت
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

در خطوط انتقال برای کاهش تلفات اهمی جریان الکتریسیته با ولتاژ زیاد ولی جریان کم منتقل می کنند سپس در محل مصرف مجددا به حد دلخواه کاهش می دهند، به دلیل تنوع در مصرف کنندگان از نظر قدرت مصرفی و ولتاژ مورد نیاز امروز اگر مصرف کننده ها به منظور تطبیق ولتاژ ورودی مجهز به ترانسفورماتور هستند چگونگی سایز کردن ترانسفورماتور یکی از موارد مهم و پایه ای در تولید مدارک مهندسی است برای سایز کردن ترانسفورماتور نیازمند به دانستن بارهای مصرفی درب هر بخش هستیم معمولا ترانسفورماتور را با استفاده از بدترین حالت پخش بار سایز انجام می دهند، ساز کردن ترانسفورماتور باعث کم شدن هزینه های طراحی و بهربرداری شبکه قدرت می شود.

◄ بررسی حالت Connected
◄ بررسی حالت Operating
◄ بررسی Load Variation
◄ بررسی حالت Smaller Size
◄ بررسی حالت Larger Size
◄ انتخاب ترانسفورماتور