تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

حفاظت در نرم افزار Etap

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1.5 ساعت
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

مبحث حفاطت در سیستم های قدرت یکی از مسائل مهم و اساسی که نیازمند اطلاعات وسیع از سیستم قدرت به همراه محاسبات پیچیده ای است، سیستمی که پس از وقوع خطا حداقل قطعی در سیستم قدرت را به وجود بیاره و در عین حال حداقل خسارت به شبکه وارد بکنه حفاظت سیستم قدرت نام داره، بنابراین حفاظت سیستم قدرت مجموعه ای از رله های حفاظتی است که سبب بر طرف شدن کامل خطا می شود، به طور کلی وقوع خطا ممکن است که نتایج زیانباری از جمله عبور جریان بزرگ غیر عادی از بخشی از شبکه و گرم شدن بیش از حد تجهیزات، ولتاژ سیستم خارج از محدوده قابل قبول باشد و تجهیزات عمل نکنند یا قسمتی از شبکه به صورت سه فاز نامتعادل دربیاد که باعث بشه شبکه درست کار نکند.
وظیفه یک سیستم حفاظتی این است که قسمتی که خطا دیده در کوتاه ترین زمان ممکن از سایر شبکه قطع بکند. هر وقت که سیستم حفاظتی در تمام حالت های نسبت به خطا های خارج از ناحیه های حفاظتی خودش عمل نکند و عکس العملی از خودش نشون نده می گوییم که اون سیستم بصورت پایدار است.
ما در این آموزش سعی می کنیم گام به گام بحث حفاظت و مخصوصا خفاظت از عابرکاردنت در نرم افزار etap با همدیگه برسی کنیم و نحوه پیاده سازی رو ببینم به چه صورت است.

◄ تعریف سرعت
◄ تعریف، تشخیص و انتخاب محل خطا
◄ تعریف پایداری سیستم
◄ انواع رله های حفاظتی
◄ سیستم واحد و غیر واحد
◄ حفاظت اصلی و پشتیبانی
◄ ترانسفورماتور CT و PT
◄ رله اضافه جریان
◄ مشخصه OverCurrent
◄ مشخصه instantaneous
◄ رسم منحنی مشخصه رله ها
◄ طرح حفاظتی Residuat
◄ اجرای محاسبات هماهنگی رله های زمین
◄ تعیین جریان تحریک رله های زمین
◄ تعیین ضرایب زمانی رله های زمین TMS
◄ پارامتر های رله کتابخانه
◄ منحنی مشخصه رله ها
◄ منحنی تخریب تجهیزات
◄ تخریب ترانسفورماتور ها و حفاظت از آنها
◄ تخریب کابل ها و حفاظت از آنها
◄ رله های دیفرانسیل
◄ فیوز ها
◄ هماهنگی فیوز-فیوز
◄ هماهنگی فیوز-رله
◄ حفاظت از کابل ها با رله
◄ بررسی یک مثال از هماهنگی فیوز و رله
◄ توضیح در مورد مدل
◄ روش اضافه کردن رله جریان زیاد
◄ بررسی رله های کارخانه های مختلف
◄ بررسی اسلات های مختلف رله
◄ اضافه کردن ct به مجموعه
◄ بررسی پارامتر های CT
◄ محاسبه اضافه بار CT
◄ محاسبه نمودار اشباع CT
◄ بررسی جریان تحریک CT
◄ بررسی منحنی Time overcurrent
◄ تنظیم رله
◄ تنظیم رله پشتیبان برای رله اول
◄ تنظیمات رله پشتیبان
◄ توضیح در مورد خطاهای امپدانس بالا
◄ توضیح در نمودار آسیب تجهیرات
◄ هماهنگی رله ها و حفاظت از ترانسفورماتور
◄ بررسی inrush و منحنی cold load
◄ استفاده از رله در شبکه های شعاعی
◄ استفاده از رله در محافظت از موتور
◄ استفاده از رله محافظت از خطوط
◄ وارد کردن مشخصات موتور
◄ در نظر گرفتن جریان راه اندازی در موتورها