تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

طراحی سیستم زمین در نرم افزار Etap

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش:1.5 ساعت
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

◄ لازمه سیستم زمین
◄ تعیین مشخصات خاک
◄ سربرگ های conductors و Rods
◄ تنظیمات برای محاسبه سیستم زمین
◄اجرای محاسبات سیستم زمین
◄ بهینه سازی تعداد هادی ها و راد ها
◄بررسی روش FEM
◄ بررسی روش IEEE