تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

انرژی الکتریکی در بین گونه‌های مختلف انرژی به دلایل متعدد از جمله پاک بودن، سهولت مصرف و امکان تبدیل به انواع دیگر انرژی از ویژگی‌های مطلوب و منحصر به فرد برخوردار است. انرژی الکتریکی قابلیت ذخیره سازی نداشته و باید در هر لحظه که مصرف کننده نیاز داشته باشد تولید شود. بنابراین همواره بین تولید و مصرف باید اتصال الکتریکی برقرار باشد. یعنی بخش?های مختلف تولید، ‌انتقال و توزیع (سیستم قدرت) باید هماهنگ و با امنیت کامل به کار خود ادامه دهند. به منظور حفظ امنیت و تداوم شرایط مناسب این سیستم، نیاز به بهره?برداری صحیح و بهینه آنها می?باشد

. بهره?برداری به معنای نظارت، کنترل و هماهنگی تمامی اجزای سیستم قدرت بوده، که نیروی انسانی(بهره‌بردار) در کنار تجهیزات نقش بسیار مهمی را ایفا می?نماید.اما با رشد روز افزون تقاضا، پیچیده?تر شدن روش?های بهره?برداری از تجهیزات و استفاده گسترده و مستمر از کامپیوتر در سیستم?های قدرت موجب شده تا نقش نیروی انسانی در امور اجرایی و کنترل این سیستم کاهش یافته و سیستم?های خودکار و اتوماتیک جایگزین شوند تا تصمیم‌سازی سریع و صحیح صورت پذیرد. این امر در سیستم?های قدرت اتوماسیون نامیده می‌شود و جزء جدا نشدنی بهره?برداری است.

لذا لزوم استفاده از کامپیوترها در بهره برداری جزء لاینفک سیستم‌های قدرت بشمار می‌آید. واضح است که بهره‌برداری از این سیستم پیچیده به مطالعات پیشرفته و توسعه یافته کامپیوتری نیاز دارد. طیف وسیعی از نرم‌افزارهای پیشرفته کامپیوتری که با زحمت زیاد طی سال‌های متمادی تهیه شده‌اند و در فصل‌های دوم ،سوم و چهارم مفصلاً بحث خواهند شد، در نقاط متعدد چرخه برنامه?ریزی بهره?برداری بمنظور بررسی?های فنی امنیت و اقتصاد عرضه برق استفاده می‌شوند. این نرم‌افزارها شامل برنامه‌های پخش‌بار، بررسی سطوح اتصال کوتاه، بررسی پایداری، بررسی سطوح ولتاژ، قابلیت اطمینان و غیره هستند که جهت مطالعات شبکه یک نیاز ضروری بشمار می‌آیند.

استفاده از این نرم‌افزارها بمنظور طراحی، تحلیل، بهره‌برداری سیستم قدرت جایگاه ویژه‌ای در بین مهندسین و متخصصین سیستمهای قدرت دارد. امروزه بسیاری از تحلیل‌ها، بررسی‌های شبکه از دیدگاه‌های مختلف برنامه‌ریزی، کنترل، حفاظت و بهره‌برداری اقتصادی، قابلیت اطمینان، کیفیت توان با استفاده از نرم‌افزارهای جامع تخصصی قدرت و بسادگی و با دقت بالایی قابل انجام است. همچنین بسیاری از اتفاقات مشکل آفرین در سیستم قدرت به مدد استفاده از کامپیوتر در شبیه‌سازی، تحلیل‌های شبکه موجود، قابل پیش‌بینی وجلوگیری است.

بنابراین با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت برق، مشکلات و هزینه‌های قابل توجه نگهداری و بهره‌برداری از تجهیزات سیستم‌های قدرت، استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته و هوشمند، از مرحله برنامه‌ریزی تا بهره‌برداری اجتناب ناپذیز است.

در این راستا و به موجب نیل به اهداف بهره‌برداری و کنترل سیستم‌های قدرت و همچنین بررسی میزان عملکرد نرم‌افزارهای هوشمند در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت، پس از بررسی انواع نرم‌افزارهای شبیه‌ساز سیستم‌های قدرت و انتخاب بهترین آنها به لحاظ انعطاف پذیری و ماژولار بودن به بررسی مطالعات سیستم در بخش‌های HV,LV بر اساس نرم‌افزارهای منتخب (نرم‌افزارDIgSILENT13.2در بخش انتقال و فوق توزیع و نرم افزار ETAP5.0.3 در سیستم‌های صنعتی) پرداخته که نتایج آن در فصل پنجم ارائه گردیده است.

 

فهرست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول سیستم‫های قدرت پیشرفته
1-1 مقدمه 1

1-2 عامل‏ها و سیستم‏های چند عاملی 3
1-2-1 ویژگی‏های عامل‏ها 3
1-2-3 سیستمهای چند عاملی (MAS) 5
1-3 استانداردها و ابزار ساخت سیستمهای چند عاملی 6
1-3-1 استانداردهای ساخت MAS 7
1-3-2 تبادل اطلاعات در کاربردهای مهندسی قدرت 7
1-3-3 ابزارهای پیاده سازی عاملها و سیستمهای چندعاملی 9
1-4 کاربرد سیستم‏های چند عاملی در مهندسی قدرت

1-4-1 بررسی روند مطالعات عامل‏ها 9
1-5 جامعه دیجیتال، شبکه قدرت هوشمند و ابزار MAS 12
1-5-1 شکل گیری شبکه قدرت هوشمند و تکنولوژیهای سازنده آن 12
1-5-2 استفاده از ابزار MAS برای ساخت شبکه های قدرت هوشمند 13
1-6 نتیجه گیری 14
فصل دوم نرم‏ افزارهای شبیه ‏سازی و مطالعات سیستم‏ های قدرت
2-1 مقدمه 16

استفاده از كامپيوتر و نرم افزارهای كاربردی سالهای متمادی است كه همگام با كشورهای بزرگ صنعتی جهان در شبكه قدرت صنعت برق كشور نيز گسترش ويژه ای داشته است. استفاده از اين نرم افزارها بمنظور طراحي، تحليل، بهرهبرداري سيستم قدرت جايگاه خاصي در بين مهندسين و متخصصين سيستم قدرت دارد.
امروزه بسياری از تحليل ها، بررسي های شبكه از ديدگاه های مختلف برنامه ريزي، كنترل، حفاظت و بهره برداری اقتصادی، قابليت اطمينان، كيفيت توان با استفاده از نرم افزارهای جامع تخصصي قدرت و بسادگي و با دقت بالايي قابل انجام است. همچنين بسياري از اتفاقات مشكل آفرين در سيستم قدرت به مدد استفاده از كامپيوتر در شبيه سازی و تحليل های شبكه موجود، قابل پيشبيني و جلوگيرس است.

با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاری در بخش هاي مختلف صنعت برق، مشكلات و هزينه هاي قابل توجه نگهداری و بهرهبرداری از تجهيزات سيستم های قدرت، استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته و هوشمند، از مرحله برنامه ريزی تا بهره برداری اجتناب ناپذيز است. از طرف ديگر پيچيدگي های اين سيستم ها فرايند تصميم گيری، هدايت و كنترل را براي افراد مسئول بسيار حساس و مشكل ساخته است.

لذا برا ي حل مسائل و مشكلات و در نهايت كمك به مسؤلان به منظور شناخت و بهبود عملكرد و تصميم گيری در مورد سيستم ها، روش ها و تكنيك هاي متفاوتي بوجود آمده اند كه بكارگيري آنها بستگي به نوع سيستم و مشكل مربوطه دارد. تجزيه و تحليل هاي رياضي مشاهده عيني وتجربي و فنون مختلف پژوهش عملياتي را ميتوان نمونهاي از اين روشها دانست.

طبيعي است كه هريك از روشهای مذكور داراي نقاط قوت و محدوديت هايي ميباشند و بكارگيری همه آنها در مورد يك سيستم خاص نه بسادگي امكان پذير است و نه نتيجه مشابه خواهد داشت. يكي ديگر از روشهائي كه براي شناخت وضع موجود و بهبود عملكرد سيستم ها بوجود آمده، شبيه سازی است. شبيه سازی يكي از پرقدرترين و مفيدترين ابزارهای تحليل عملكرد فرايندهای پيچيده سيستم ها است. هر مهندس يا مديری كه بخواهد اطلاعاتش را كامل كند بايد با اين روش آشنا باشد مدلسازی از طريق شبيه سازی تا حد زيادی به علوم كامپيوتر، رياضيات، احتمالات و آمار متكي است .

2-2 مفهوم شبیه ‏سازی 17

يكي از روش های تجزيه و تحليل سيستمها ، شبيهسازي است. برخلاف بسياري از علوم فني كه ميتوانند برحسب رشته ای كه منشاء آنها است رده بندی شوند(مانندفيزيک يا شيمي)، شبيه سازی در تمام رشته ها قابل استفاده است.

شبيه سازي عبارت است از فرايند طراحي مدلي از سيستم واقعي به کمک کامپيوتر و انجام آزمايش هايي با اين مدل است كه با هدف پي بردن به رفتار سيستم، يا ارزيابي استراتژي هاي گوناگون (درمحدودهاي كه به وسيله معيار و يا مجموعهاي از معيارها اعمال شده است) که براي بهره برداري از سيستم صورت مي گيرد. بنابراين در مي يابيم كه فرايند شبيه سازي، هم شامل ساختن مدل و هم شامل استفاده تحليلي از آن براي مطالعة يک مسئله است.

2-3 علل بکارگیری نرم‏افزارهای شبیه ‏ساز سیستم ‏های قدرت در بهره‏ برداری از سیستم های قدرت و همچنین معرفی برخی از این نرم ‏افزارها 17
2-4 معرفی و بررسی قابلیت ‏های مختلف تعدادی از نرم‫افزارهای شبیه ساز سیستم ‏های قدرت 20
2-4-1 نرم‫افزارDIGSILENT 20
2-4-2 نرم افزارETAP 21

نرم افزار ETAP يک مجموعه نرم افزار تحليلگر شبکه هاي الکتريکي بصورت تمام گرافيکي است که تحت انواع مختلف نسخه هاي ويندوز کار ميکند. نرم افزار اصلي در ،APبرنامه Power Stationاست که در واقع شامل کليه قسمتهاي ترسيم و تحليل شبکه قدرت ميباشد.

همراه اين نرم افزار يک برنامه ترسيم ، Power Plotو همچنين يک نرم افزار کنترل کننده ليسانس قرار گرفته است ( ETAP License Managerکه کاربرد نرم افزار بدون داشتن فايل ليسانس را غيرممکن ميکند.)
با استفاده از ويندوزهاي
2000 ،NTو XPو VISTAميتوان با بالاترين سطح کارايي از قبيل شبکه هاي بزرگ که به محاسبات وسيع و کاربردهاي کنترل ومانيتورينگ Onlineنياز دارند دست يافت. همچنين در اين نسخه هاي ويندوز ميتوان از سطوح امنيتي آن در کاربردهاي بحراني بيشترين استفاده را برد.

پروژه هاي بزرگ (داراي بيش از۵۰۰باس) بايد در اين نسخه هاي ويندوز اجرا شوند و پروژه هاي با اندازه کوچک و متوسط کوچکتر را ميتوان تحت نسخههاي ويندوز ۹۸و MEاجرا کرد. در اين نرم افزار يکي از اهداف مهم شبيه سازي سيستم الکتريکي بصورت هر چه واقعيتر با هر دقت ممکن است. مثلاً در اين نرم افزار ميتوان يک المان را مثل کارکرد در حالت واقعي در وضعيت خارج از سرويس قرارداد ، يک رله را تخليه انرژي شده ساخت و غيره.
اين نرم افزار در زمينه توزيع برق قابليت انجام آناليزهاي زير را دارد
:
1.پخش بار
2.اتصال کوتاه
3.راه اندازي موتور
4.هارمونيک ها
5.پايداري گذرا
6.پخش بار بهينه (
OPF)
7.تحليلهاي ( DCپخش بار ، DCاتصال کوتاه ، DCاندازه دهي )
همچنين در مورد اين نرمافزار نيز به دليل آنکه در اين پروژه بخش اعظم مطالعات سيستم هاي قدرت در شبکه هاي صنعتي بر اساس آن انجام گرفته لذا قابليت هاي مهم و راهنماي کار با اين نرم افزار بصورت فايلي زميمه پايان نامه ارائه شده است.

2-4-3 نرم‫افزارSINCAL 22
2-4-4 نرم‫افزار پاشا 23
2-4-5 نرم‫افزارCYME 23

اين نرم افزار يك نرم افزار آمريكايي در زمينه انجام آناليزهاي مربوط به شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و توزيع، در صنعت برق ميباشد يك شركت ايراني نمايندگي شركت سازنده نرم افزار را برعهد داشته و پشتيباني از نرم افزار را انجام ميدهد. اين نرمافزار داراي دو بخش كلي CymeEجهت تحليل شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و CymeDبراي آناليز شبكه هاي توزيع است .

نرم افزار سیستم هاي توزیع ( CYMDIST(Primary Distribution Analysis

اين نرم افزار ابزار توانمندي براي طراحي، برنامهريزي، بهرهبرداري و بهينه سازي سيستم توزيع بوده و قادر به
مدلسازي شبکه هاي شعاعي و حلقوي داراي چندين منبع ميباشد.
واسط گرافيکي اين نرمافزار بسيار کارا بوده و کاربر ميتواند فيدرها را به صورت تکفاز، دوفاز و يا سه فاز مدل سازي کرده و نتايج را مستقيماّ بر روي دياگرام تک خطي ببيند.

از آنجا که اين نرمافزار قادر است تحت ويندوز اجرا شود، محيطي کاملاً گرافيکي براي يوزر ايجاد مي کند و همچنين ميتواند محاسبات افت ولتاژ بر روي سيستمهاي متعادل و نامتعادل، محاسبات اتصال کوتاه، هماهنگي دستگاه هاي حفاظتي با کمک نرم افزار ،CYMTCCجايابي بهينه خازن، تعيين اندازه خازنها، متعادل کردن بار و تعيين محل بارها براي کمينه کردن تلفات را انجام ميدهد.

نرم افزار Cymeداراي يک ويرايشگر بسيار قوي براي ورود داده يا اصلاح فيدرها، انجام کليدزني خطوط و غيره ميباشد. اين نرم افزار ميتواند گزارش هاي گرافيکي وسيعي شامل پروفيل هاي ولتاژ و پروفيل جريان اتصال کوتاه را در طول فيدر ايجاد کند و با کد گذاري رنگي بر روي دياگرام تکخطي شرايط اضافه ولتاژ و تجهيزات اضافه بار شده را مشخص نمايد.

در اين نرم افزار علاوه بر تحليل سيستمهاي توزيع، ماژولهاي نمايش نقشه جغرافيايي، بهينه سازي و کليد زني در سيستم توزيع، تحليل هارمونيکي در سيستم توزيع، ارزيابي قابليت اطمينان و تحليل پيشامدها در سيستم توزيع را دارا بوده که در ذيل به توضيح اين ماژولها ميپردازيم .

2-4-6 نرم‫افزار (PSAF (POWER SYSTEM ANALYSIS FRAMEWORK 27
2-4-7 نرم‫افزار PSS/E 31
2-4-8 نتیجه گیری 33
فصل سوم بهره‏ برداری از سیستم ‏های قدرت (تولید و انتقال) بر اساس نرم ‏افزارهای هوشمند
3-1 اصول و استانداردهای بهره‏ برداری از سیستم ‏های قدرت پیشرفته (تولید) 37
3–1–1 مقدمه 37
3–1–2 پیش بینی تقاضا 37
3-1-3 مدیریت تولید 38
3-2 برنامه ریزی بهره برداری – سیستم قدرت 39
3-2-1 شبکه انتقال 39
3-2-2 پارامترهای الکتریکی مهم برای بهره برداری سیستم 43
3-2-3 کاربرد پارامترهای کمکی در بهره برداری سیستم 47
3-2-4 کنترل ولتاژ و تعادل راکتیو سیستم 49
3-2-5 نیازهای حفاظت سیستم 50
3-3 مطالعات سیستم 50
3-3-1 مقدمه 50
3-3-2 مطالعات سیستم های قدرت – تولید و انتقال 51
فصل چهارم بهره ‏برداری از سیستم‏های قدرت در شبکه‏های توزیع و صنعتی بر اساس نرم‏افزارهای هوشمند
4-1 نقش اتوماسیون در بهره‏برداری سیستم 52
4-1-1 مقدمه ای بر اتوماسیون شبکه های توزیع 52
4-1-2 انواع سیستمهای اتوماسیون توزیع 53
4-1-3 اهداف کلی اتوماسیون توزیع 53
4-1-4 دور نمای مزایای اجرای اتوماسیون توزیع 54
4-1-5 مزایای اقتصادی و کاهش هزینه های حاصل از انجام اتوماسیون شبکه های توزیع 54
4-1-6 وظایف مراکز دیسپاچینگ توزیع 55
4-2 بررسی تحلیلی مطالعات سیستم‏های قدرت 56
4-2-1 مطالعات پخش بار 56
4-2-1-1 مقدمه 56
4-2-1-2 فرموله کردن مسئله 57
4-2-1-3 داده های مورد نیاز و استانداردها در مطالعات پخش بار 59
4-2-2 بررسی مطالعات اتصال کوتاه 65
4-2-2-1 مقدمه 65
4-2-2-2 فرموله کردن مسئله 67
4-2-2-3 انتخاب کلیدهای قدرت بر اساس انجام مطالعات اتصال کوتاه 73
4-2-2-4 بررسی اتصال کوتاه نامتقارن 75
4-2-2-5 استانداردهای ANSI و IEEE درمطالعات اتصال کوتاه 75
4-2-2-6 مشخصه ‏های انتخاب کلیدهای قدرت بر اساس استاندارد بین المللی IEC60909 (1988) در مطالعات اتصال کوتاه
76
4-2-3 بررسی مطالعات راه‏اندازی موتور 77
4-2-3-1 مقدمه 77
4-2-3-2 محاسبه مدت زمان استارتینگ 80
4-2-4 مطالعات هارمونیکی سیستم قدرت 81
4-2-4-1 مقدمه 81
4-2-4-2 مهمترین منابع هارمونیکی 82
4-2-4-3 فلسفه ‏های مدل‏سازی 83
4-2-4-4 شبیه ‏سازی در حوزه زمان 83
4-2-4-5 شبیه ‏سازی در حوزه فرکانس 84
4-2-4-6 شاخص‏ه ای هارمونیکی سیستم قدرت 84
4-2-5 مطالعات پایداری سیستمهای قدرت 86
4-2-5-1 مقدمه 86
4-2-5-2 فرمول‏سازی مسئله 88
4-2-5-3 منحنی زاویه بار ژنراتور 90
4-2-5-4 پایداری مانا 91
4-2-5-5 پایداری گذرا 95
4-2-6 مطالعات قابلیت اطمینان در سیستم‏های قدرت 100
4-2-6-1 مقدمه 100
4-2-6-2 ارزیابی شاخص‏های قابلیت اطمینان 102
4-2-6-3 مدل آماری مارکوف – ویبول 105
4-2-6-4 مدلهای خرابی عناصر 107
4-2-6-5 روش مونت کارلو در بررسی قابلیت اطمینان سیستم‏ها 109
4-2-7 مطالعات باطری سایزینگ در سیستمهای قدرت 111
4-2-7-1 مقدمه 111
4-2-7-2 انواع سل‏ ها 111
4-2-7-3 تعاریف 112
4-2-7-4 انواع بارهای DC 112
4-2-7-5 دیاگرام سیکل کاری در باطریها 114
4-2-7-6 تعیین ظرفیت باطری 115
4-2-7-7 تعداد سلولهای یک باطری 115
4-2-7-8 ضریب تصحیح درجه حرارت 117
4-2-7-9 حاشیه اطمینان طراحی (ضریب اطمینان یا Design Margin) 117
4-2-7-10 اندازه سلول 118
4-2-7-11 استانداردهای مطالعات باطری سایزینگ 120
4-2-7-12 ابعاد اتاق باطری 121
4-2-8 مطالعات ارتینگ در سیستمهای قدرت 122
4-2-8-1 مقدمه 122
4-2-8-2 حدود و مشخصات جریان مجاز قابل انتقال از بدن انسان 123
4-2-8-3 مدارهای اتصال کوتاه در لحظه تماس پتانسیل الکتریکی با بدن 124
4-2-8-4 تأثیر لایه شن و سنگ لاشه روی پارامترهای شبکه زمین 126
4-2-8-5 ولتاژهای مجاز برای ایمنی در پستها 128
4-2-8-6 انتخاب هادیهای شبکه زمین و اتصالات آن 130
4-2-8-7 ارزیابی مقاومت الکتریکی شبکه زمین 133
4-2-8-8 تعیین حداکثر جریان منتقل شده به شبکه زمین 138
4-2-8-9 انواع جریان خطای زمین 140
4-2-8-10 تأثیر مقاومت شبکه زمین پست بر شدت جریان خطا 142
4-2-8-11 تقسیم جریان اتصال کوتاه توسط القا و هدایت مستقیم بین شبکه و سیم هوایی زمین خطوط انتقال نیرو 143
4-2-8-12 بدترین نوع خطا و محل آن 144
4-2-8-13 محاسبه تقسیم جریان 144
4-2-8-14 تأثیر عدم تقارن در جریان خطا 145
4-2-8-15 تأثیر تغییرات احتمالی در آینده برای شبکه 146
4-2-8-16 طراحی اساسی شبکه زمین 147
4-2-8-17 نحوه محاسبه حداکثر ولتاژهای گام و شبکه 153
4-2-8-18 تخمین حداقل طول مورد نیاز هادی در تشکیل شبکه 154
فصل پنجم تحلیل عملکرد سیستم‏های قدرت نمونه بر اساس نرم‏افزارهای هوشمند
5-1 مقدمه 156
5-2 مطالعات سیستم (تولید و انتقال) بر اساس نرم افزار DIgSILENT13.2 158
5-2-1 مطالعات پخش بار در سیستم‏های قدرت (تولید و انتقال) 158
5-2-2 مطالعات اتصال کوتاه در پست 230/400 کیلوولت منتظری و فیروز بهرام 161
5-3 مطالعات سیستم در شبکه اصلاح یافته IEEE بر اساس نرم افزار ETAP5.0.3 168
5-3-1 مطالعات پخش بار 168
5-3-2 مطالعات اتصال کوتاه 170
5-3-3 مطالعات موتور استارتینگ 179
5-3-4 مطالعات هارمونیکها 181
5-3-5 مطالعات پایداری گذرا 190
5-3-6 مطالعات قابلیت اطمینان 200
5-3-7 مطالعات باطری سایزینگ 204
5-3-8 مطالعات ارتینگ 206
نتیجه گیری و پیشنهادات 211
پیوست‏ها
پیوست 1 213
پیوست 2 216
اختصارات 219
واژه نامه 222
مراجع 226
ABSTRACT

فهرست شکل‏ها
شکل صفحه
فصل اول سیستم‫های قدرت پیشرفته
شکل1-1 مرجع FIPA برای مدیریت عامل‏ها 8
شکل1-2 فرهنگ واژگان سطح بالاتر برای کاربردهای مهندسی قدرت 8
شکل1-3 تفکیک شاخه‏های مهندسی قدرت، بهره‏مند از MAS 11
شکل1-4 توزیع مقالات در شاخه‏های مختلف مهندسی برق قدرت 12
فصل دوم نرم‏افزارهای شبیه‏سازی و مطالعات سیستم‏های قدرت
فصل سوم بهره‏برداری از سیستم‏های قدرت (تولید و انتقال) بر اساس نرم‏افزارهای هوشمند
فصل چهارم بهره‏برداری از سیستم‏های قدرت در شبکه‏های توزیع و صنعتی بر اساس نرم‏افزارهای هوشمند
شکل4-1 تنظیم ولتاژ شین متصل به ژنراتور بر اساس تنظیم ولتاژ اکسایتر ژنراتور 60
شکل4-2 مدار معادل تونن سیستم قدرت از دید شین i ام و اثر اضافه نمودن خازن در جبران سازی ولتاژ شین 61
شکل4-3-الف ترانسفورماتور تنظیم جهت کنترل اندازه ولتاژ 62
شکل 4-3-ب ترانسفورماتور تنظیم جهت کنترل زاویه فاز ولتاژ 62
شکل 4-3-ج دیاگرام برداری ولتاژها در ترانس تنظیم ولتاژ و فاز 63
شکل4-4 نمایش ترانسفورمر تنظیم در یک سیستم 64
شکل4-5 انواع مختلف اتصال کوتاه در شبکه های قدرت در استاندارد IEC 67
شکل4-6 مدل مداری شبکه از نقطه اتصال کوتاه 68
شکل4-7 نمودارهای جریان در مدار اتصال کوتاه 69
شکل4-8 نمودارهای متقارن (الف) و نامتقارن (ب) جریانهای اتصال کوتاه شبکه 69
شکل4-9 الف.مدل ژنراتور سنکرون جهت بررسی مطالعات اتصال کوتاه در رژیم مانا ب.مدل ژنراتور سنکرون جهت بررسی مطالعات اتصال کوتاه در رژیم گذرا ج. مدل ژنراتور سنکرون جهت مطالعات اتصال کوتاه در رژیم زیرگذرا 71
شکل4-10 نمودار جریان اتصال کوتاه در نزدیکی ژنراتور 72
شکل4-11 عواملی که باعث فروپاشی ولتاژ می‏شوند 79
شکل4-12 منحنی گشتاور موتور و بار و فاصله مجاز این دو از هم بر طبق استاندارد IEEE Std 339 81
شکل4-13 توانهای الکتریکی و مکانیکی در ماشین سنکرون 89
شکل4-14 ژنراتور سنکرون متصل به باس بینهایت 90
شکل4-15 منحنی زاویه توان ژنراتور 91
شکل4-16-الف محدودیتهای P وQ در حالت مانا 92
شکل 4-16-ب نمودار فازورهای سیستم نشان داده شده در شکل4-16-الف 93
شکل4-17 منحنی تغییرات Q برحسب P 94
شکل4-18 سیستم دو ماشینی 97
شکل4-19 اتصال کوتاه نزدیک ژنراتور در یک سیستم تک ماشینی متصل به باس بینهایت 98
شکل4-20 منحنی برای دو حالت پایدار و ناپایدار
99
شکل4-21 مثالی از وضعیت زمانی یک مولفه کنترل شده 103
شکل4-22 مدل سه حالته عناصر شبکه در مدل آماری مارکوف -ویبول 106
شکل4-23 مدلهای مختلف بار جهت بررسی قابلیت اطمینان 108
شکل 4-24 تقسیم بندی انواع باطریها 111
شکل4-25 دیاگرام سیکل کاری برای سیستم ارائه شده 115
شکل4-26 دیاگرام شکل سیکل کاری در حالت کلی 120
شکل4-27 نحوه چیدمان باطری‏ها (عکس از سایت ایران باطری) 122
شکل4-28 مدار معادل الکتریکی بدن انسان 124
شکل4-29 مدار معادل الکتریکی بدن انسان در اثر اعمال ولتاژ U بین دو پا 125
شکل4-30 مدار معادل الکتریکی بدن انسان در اثر اعمال ولتاژ U بین دست و پا 125
شکل4-31 منحنی های تقریبی F(X) بر حسب فاکتور k 127
شکل4-32 منحنی های تقریبی hs برای k های مختلف 127
شکل4-33 حالات مختلف ایجاد ولتاژهای خطرناک در تجهیزات سیستمهای قدرت 129
شکل4-34 خطاهای رایج در پستهای برق 141
شکل4-35 بلوک دیاگرام الگوریتم طراحی شبکه زمین 142
فصل پنجم تحلیل عملکرد سیستم‏های قدرت نمونه بر اساس نرم‏افزارهای هوشمند
شکل5-1 دیاگرام تک‏خطی محدوده پست شهید منتظری اصفهان در سال 1388 159
شکل5-2 دیاگرام تک‏خطی منطقه پست شهید منتظری 163
شکل5-3 دیاگرام تک‏خطی منطقه پست فیروز بهرام در سال 1388 166
شکل5-4 دیاگرام شماتیک پست فیروز بهرام در سال 1393 167
شکل5-5 باز کردن دو کلید باس سکشن و باس کوپلر نزدیک به محل خطا قبل از باز شدن کلید رفع خطا (باز شدن کلیدها با فرض وقوع خطا روی خط منتظرقائم نشان داده شده است.) 167
شکل 5-6 ورود راکتورهای سری بصورت طولی و عرضی (در محل باس سکشن و باس کوپلر) توسط بازشدن کلیدهای کنارگذر بلافاصله بعد از وقوع خطا و قبل از باز شدن کلید رفع عیب
167
شکل5-7 اتصال کوتاه متقارن و نامتقارن در باسهای بعد از ژنراتور، ترانسفورماتور و باس بینهایت 171
شکل5-8 موقعیت موتور فیدر چپ در باس 8، وسایر تجهیزات مورد مطالعه در شبکه اصلاح یافته IEEE 179
شکل5-9 اثرات راه اندازی موتور M-FDR-L روی سطوح ولتاژ باسهای 19 و 21 و 36 180
شکل5-10 اثرات راه اندازی موتور M-FDR-L روی ژنراتورها ی یک و دو و باس بینهایت 180
شکل5-11 منحنی مشخصه های موتور M-FDR-L در طول مدت راه اندازی 181
شکل5-12 شبکه Local Network و منابع تولید کننده هارمونی در سیستم نمونه 183
شکل5-13 نمودار میله‏‏ای اندازه هارمونیکهای مختلف ولتاژ در باسهای مورد مطالعه 184
شکل5-14 شکل موجهای ولتاژ هارمونیکی در باسهای مورد مطالعه 184
شکل5-15 نمودار میله‏ اندازه هارمونیکهای مختلف جریان در کابل شماره 11 185
شکل5-16 شکل موجهای ولتاژ هارمونیکی در کابل شماره 11 185
شکل5-17 نمودار میله‏ اندازه هارمونیکهای مختلف جریان در بانک خازنی (PFCA) 186
شکل5-18 شکل موجهای جریان هارمونیکی در بانک خازنی (PFCA) 186
شکل5-19 نمودار میله‏ اندازه هارمونیکهای مختلف جریان درترانسهای TX5 و Xfmr04 187
شکل5-20 شکل موجهای جریان هارمونیکی در ترانسهای TX5 و Xfmr04 187
شکل5-21 موقعیت موتورسنکرون وGenB ، IndM1 و باسهایC، B، SWBRDA و UTILITY در شبکه اصلاح یافته IEEE 191
شکل5-22-الف تغییرات ولتاژ در باسهای B، SWBRDA و UTILITY در اثر اتصال کوتاه گذرا در باس C 192
شکل5-22-ب اثر اتصال کوتاه گذرای سه فاز در باس BusC روی زاویه ولتاژ در باسهای BusB،SWBRDA و Utility Bu 192
شکل5-22 اثرات اتصال کوتاه گذرای سه فازه در باسBusC بر باسهای سیستم 192
شکل5-23-الف اثر اتصال کوتاه سه فاز در باس BusC بر ولتاژ اکسایتر ژنراتور B 193
شکل5-23-ب اثر اتصال کوتاه سه فاز در باس BusC بر جریان تحریک ژنراتور B 193
شکل5-23-ج اثر اتصال کوتاه سه فاز در باسBusC بر توان حقیقی خروجی ژنراتور B 194
شکل5-23-د اثر اتصال کوتاه سه فاز در باس Bus C بر توان راکتیو خروجی ژنراتور B 194
شکل5-23- ه اثر اتصال کوتاه سه فاز در باس BusCروی زاویه توان ژنراتورB 195
شکل5-23- و اثر اتصال کوتاه سه فاز در BusC روی سرعت ژنراتورB 195
شکل5-24 اثرات اتصال کوتاه گذرای سه فازه در باس BusC روی موتور القاییInd.M1 197
شکل5-25 اثرات اتصال کوتاه گذرای سه فازه در باس BusC روی موتور سنکرون واقع در باس BusB 200
شکل5-26 مدل سه حالته عناصر در مطالعات قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت 202
شکل5-27 موقعیت باطری شماره یک در شبکه DC از سیستم نمونه 205
شکل 5-28 دیاگرام سیکل کاری برای باطری شماره یک در سیستم قدرت نمونه 205
شکل 5-29 منحنی ولتاژ باطری در دوره‏های مختلف کاری 206
شکل 5-30 شماتیک شبکه زمین در طرح اول و سوم 209
پیوست ها
شکل پ-1 وضعیت شبکه سراسری بصورت شماتیک در تاریخ 8/4/88
214
شکل پ-2 دیاگرام تک خطی شبکه سراسری برق ایران در آخرین وضعیت
215
شکل پ-3 دیاگرام تک‏خطی شبکه اصلاح یافته IEEE 216
شکل پ-4 دیاگرام تک‏خطی زیر شبکه با نام Local Network در شبکه اصلاح یافته IEEE 217

شکل پ-5 دیاگرام تک‏خطی زیر شبکه موسوم به Network2 در Local Network
217
شکل پ-6 دیاگرام تک‏خطی زیر شبکه DC موجود در شبکه Local Network موسوم به DC Network
218

فهرست جدول‏ها
جدول صفحه
فصل اول سیستم‫های قدرت پیشرفته
جدول 1-1 بررسی روند مطالعات فناوری عاملها در مجموعه مقالات منتشر شده 11
فصل دوم نرم‏افزارهای شبیه‏سازی و مطالعات سیستم‏های قدرت
جدول2-1 نرم افزارهای شبیه ساز سیستمهای قدرت 18
جدول2-2 مقایسه بین ماژولهای مختلف نرم افزارهای منتخب از قبیل محاسبات پخش بار، اتصال کوتاه، موتور استارتینگ، کابل سایزینگ و.. 33
جدول2-3 مقایسه بین نرم افزارهای منتخب به لحاظ انجام مطالعات خاص از قبیل پایداری دینامیکی بلند مدت، پایداری سیستم از لحاظ جزیره‏ای و …
34
جدول2-4 مقایسه بین نرم افزارهای منتخب به لحاظ نحوه ورود اطلاعات به برنامه 34
جدول2-5 مقایسه بین نرم افزارهای منتخب به لحاظ پشتیبانی از فرمتهای مختلف جهت خروجی های برنامه 34
جدول2-6 مقایسه تواناییهای نرم افزارهای منتخب در ارائه فرمتهای مختلف فایلهای خروجی برنامه 35
جدول2-7 مقایسه بین توانایی مدلسازی تجهیزات شبکه توسط نرم افزارهای منتخب 35
جدول2-8 مقایسه بین قابلیتهای مدلسازی نرم افزارهای منتخب در تجهیزات کنترلی سیستم قدرت 35
جدول2-9 مقایسه بین توانایی مدل‏سازی تجهیزات حفاظتی بر اساس نرم افزارهای منتخب 35
جدول2-10 بررسی توانایی نرم‏افزارهای منتخب در مدل‏سازی ادوات FACT 36
جدول2-11 مقایسه توانایی‏های مدل‏سازی تجهیزات HVDC در نرم‏افزارهای منتخب 36
جدول2-12 مقایسه توانایی مدل‏سازی نیروگاه‏های بادی در نرم‏افزارهای منتخب 36
جدول2-13 مقایسه برخی امکانات خاص از قبیل زبان‏های برنامه‏نویسی نرم‏افزار جهت ارتباط با نرم‏افزار و یا توانایی لینک شدن نرم‏افزار با نرم‏افزارهای دیگر و .. 36
فصل سوم بهره‏برداری از سیستم‏های قدرت (تولید و انتقال) بر اساس نرم‏افزارهای هوشمند
فصل چهارم بهره‏برداری از سیستم‏های قدرت در شبکه‏های توزیع و صنعتی بر اساس نرم‏افزارهای هوشمند
جدول4-1 انواع باسها و متغیرهای آنها 59
جدول4-2 ضرائب مربوط به مولفه DC بر حسب سرعت کلیدهای قدرت 74
جدول4-3 برخی از استاندارهای مطالعات اتصال کوتاه در سیستمهای قدرت 76
جدول4-4 مقادیر ثابت Kl در رابطه شماره4-36 80

جدول4-5 مقادیر ثابت K’l در رابطه شماره 4-37 81
جدول4-6 هارمونیکهای مختلف سیستم قدرت و نحوه نمایش در مطالعات هارمونیکی 84
جدول4-7 اعداد مشخصه هارمونیکهای ویژه در سیستمهای قدرت 85
جدول4-8 مقادیر ثابت اینرسی (H) برای ماشینهای مختلف 89
جدول4-9 ضریب تصحیح اندازه سلول بر حسب درجه حرارت 117
جدول4-10 ثوابت هادیها 131
جدول4-11 حداقل سطح مقطع هادی در شرایط کار عادی بر اساس جریان اتصال کوتاه بر حسب Cmil 132
جدول4-12 تعریف پارامترهای استفاده شده در روابط 4-106 تا 4-108 137
جدول4-13 تعریف پارامترهای روابط 4-114 تا 4-117 141
جدول4-14 مقادیر نمونه برای Df 146
جدول4-15 ولتاژ شبکه در سه طرح متفاوت برای شبکه زمین 147
جدول4-16 پارامترهای مهم در طراحی شبکه های زمین 149
فصل پنجم تحلیل عملکرد سیستم‏های قدرت نمونه بر اساس نرم‏افزارهای هوشمند
جدول5-1 نتایج مطالعات پخش بار در شرایط ماندگار سیستم 160
جدول5-2 میزان توان و درصد بارگذاری هریک از خطوط منطقه در هر سناریو 161
جدول5-3 جریان اتصال کوتاه برای خطاهای سه فاز در خروجی پست منتظری 163
جدول5-4 جریان اتصال کوتاه در خطای سه فاز در شینهای پست منتظری 164
جدول5-5 نتایج حاصل از پخش بار در سناریوهای مختلف 169
جدول5-6 جریانهای اتصال کوتاه متقارن (سه فازه) در حالت دائمی (30 Cycle) 172
جدول5-7 جریان اتصال کوتاه½ Cycle در خطاهای متقارن و نامتقارن در باسهای مورد مطالعه 172
جدول5-8 جریان اتصال کوتاه4Cycle در خطاهای متقارن و نامتقارن در باسهای مورد مطالعه 172
جدول5-9 امپدانسهای توالی مثبت و منفی و صفر درحالت دائمی(30Cycle) 173
جدول5-10 امپدانسهای توالی مثبت و منفی و صفر درحالت1/2 Cycle 173
جدول5-11 امپدانسهای توالی مثبت و منفی و صفر درحالت4Cycle 173
جدول5-12 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت دائمی در باس 100:UTIL-69 174
جدول5-13 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت ½ Cycle در باس 100:UTIL-69 174
جدول5-14 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت 4 Cycle در باس 100:UTIL-69 175
جدول5-15 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت دائمی در باس 03:MIL-1 175
جدول5-16 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت ½ Cycle در باس 03:MIL-1 176
جدول5-17 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت 4 Cycle در باس 03:MIL-1 176
جدول5-18 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت دائمی در باس 50:GEN1 177
جدول5-19 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت ½ Cycle در باس 50:GEN1 177
جدول5-20 مشخصه های اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن در حالت 4 Cycle در باس 50:GEN1 178
جدول5-21 اندازه هارمونیکهای ولتاژ وجریان (غیر صفر) برخی از تجهیزات شبکه تجدید ساختار یافتهIEEE 188
جدول5-22 شاخصهای هارمونیکی مربوط به ولتاژها و جریانهای سیستم 189
جدول5-23 شاخصهای کلی قابلیت اطمینان سیستم مورد مطالعه 203
جدول5-24 پروفیل بارهای DC در سیستم نمونه 204
جدول5-25 پارامترهای طراحی شبکه زمین در هر سه طرح 208
جدول5-26 مشخصات شبکه زمین در هر طرح 209
جدول5-27 قیمت تمام شده سیستم زمین در هر طرح 210
جدول5-28 نتایج محاسبات شبکه زمین برای ولتاژهای گام و تماس در سیستم 210

نرم افزارETAP
نرم افزار ETAPيک مجموعه نرمافزار تحليلگر شبکه هاي الکتريکي بصورت تمام گرافيکي است که تحت انواع مختلف نسخههاي ويندوز کار ميکند. نرم افزار اصلي در ،APبرنامه Power Stationاست که در واقع شامل کليه قسمتهاي ترسيم و تحليل شبکه قدرت ميباشد.

همراه اين نرم افزار يک برنامه ترسيم ، Power Plotو همچنين يک نرم افزار کنترل کننده ليسانس قرار گرفته است ( ETAP License Managerکه کاربرد نرم افزار بدون داشتن فايل ليسانس را غيرممکن ميکند.)
با استفاده از ويندوزهاي
2000 ،NTو XPو VISTAميتوان با بالاترين سطح کارايي از قبيل شبکه هاي بزرگ که به محاسبات وسيع و کاربردهاي کنترل ومانيتورينگ Onlineنياز دارند دست يافت. همچنين در اين نسخه هاي ويندوز ميتوان از سطوح امنيتي آن در کاربردهاي بحراني بيشترين استفاده را برد.

پروژه هاي بزرگ (داراي بيش از۵۰۰باس) بايد در اين نسخه هاي ويندوز اجرا شوند و پروژه هاي با اندازه کوچک و متوسط کوچکتر را ميتوان تحت نسخههاي ويندوز ۹۸و MEاجرا کرد. در اين نرم افزار يکي از اهداف مهم شبيه سازي سيستم الکتريکي بصورت هر چه واقعيتر با هر دقت ممکن است. مثلاً در اين نرم افزار ميتوان يک المان را مثل کارکرد در حالت واقعي در وضعيت خارج از سرويس قرارداد ، يک رله را تخليه انرژي شده ساخت و غيره.
اين نرم افزار در زمينه توزيع برق قابليت انجام آناليزهاي زير را دارد
:
1.پخش بار
2.اتصال کوتاه
3.راه اندازي موتور
4.هارمونيکها
5.پايداری گذرا
6.پخش بار بهينه (
OPF)
7.تحليل های ( DCپخش بار ، DCاتصال کوتاه ، DCاندازه دهي )
همچنين در مورد اين نرم افزار نيز به دليل آنکه در اين پروژه بخش اعظم مطالعات سيستم هاي قدرت در شبکه های صنعتي بر اساس آن انجام گرفته لذا قابليت هاي مهم و راهنماي کار با اين نرم افزار بصورت فايلي زميمه پايان نامه ارائه شده است.

نرم افزار سیستم هاي توزیع ( CYMDIST(Primary Distribution Analysis

اين نرم افزار ابزار توانمندي براي طراحي، برنامه ريزي، بهره برداري و بهينه سازي سيستم توزيع بوده و قادر به مدلسازي شبکه هاي شعاعي و حلقوي داراي چندين منبع ميباشد.
واسط گرافيکي اين نرمافزار بسيار کارا بوده و کاربر ميتواند فيدرها را به صورت تکفاز، دوفاز و يا سه فاز مدل سازي کرده و نتايج را مستقيماّ بر روي دياگرام تک خطي ببيند.

از آنجا که اين نرمافزار قادر است تحت ويندوز اجرا شود، محيطي کاملاً گرافيکي براي يوزر ايجاد مي کند و همچنين ميتواند محاسبات افت ولتاژ بر روي سيستمهاي متعادل و نامتعادل، محاسبات اتصال کوتاه، هماهنگي دستگاه هاي حفاظتي با کمک نرم افزار ،CYMTCCجايابي بهينه خازن، تعيين اندازه خازنها، متعادل کردن بار و تعيين محل بارها براي کمينه کردن تلفات را انجام ميدهد.

نرم افزار Cymeداراي يک ويرايشگر بسيار قوي براي ورود داده يا اصلاح فيدرها، انجام کليدزني خطوط و غيره ميباشد. اين نرم افزار ميتواند گزارش هاي گرافيکي وسيعي شامل پروفيل هاي ولتاژ و پروفيل جريان اتصال کوتاه را در طول فيدر ايجاد کند و با کد گذاري رنگي بر روي دياگرام تکخطي شرايط اضافه ولتاژ و تجهيزات اضافه بار شده را مشخص نمايد.

در اين نرم افزار علاوه بر تحليل سيستمهاي توزيع، ماژولهاي نمايش نقشه جغرافيايي، بهينه سازي و کليد زني در سيستم توزيع، تحليل هارمونيکي در سيستم توزيع، ارزيابي قابليت اطمينان و تحليل پيشامدها در سيستم توزيع را دارا بوده که در ذيل به توضيح اين ماژولها ميپردازيم .

ماژول بررسی اتفاقات
اين ماژول با توجه به بروز خطاهاي مختلف در شبکه(تک اضطراري و چند اضطراري) بهترين آرايش شبکه بعد از بروز خطا را جهت تغذيه بارهاي سالم و درصدي از بارهايي که دچار قطعي شده اند ، پيشنهاد مينمايد. اين تعاريف شامل موارد ذيل ميگردد:
1. ابتدا بزرگترين بارها برق دار گردند.
2. تعداد بيشتري از بارها برق دار گردند
3. مجموعه بارهاي بيشتري برق دار گردند
4. بارهاي با فاصله کمتر نسبت به فيدر سالم ،برق دار گردند.
اين برنامه با توجه به انجام کليدزني هاي زياد و در نظر گرفتن قيود محدوديت هاي ولتاژ در حالات اضطراري و حداکثر بار خطوط و رعايت شرايط شبکه در حالت اضطراري ، بهترين آرايش شبکه را بدست آورده و بصورت گرافيکي و از طريق تفکيک رنگ فيدرهاي مختلف در دياگرام تک خطي به کاربر پيشنهاد مينمايد.

نتیجه گیری

با توجه به اينکه بررسي و ارزيابي عملکرد يک شبکه بر اساس دادههاي حاصل از بهرهبرداري در طول يک دوره زماني مشخص مي تواند وضعيت شبکه را مشخص نمايد، اين بررسيها ميتواند معيار مناسبي براي کنترل، برنامه ريزي و در نهايت استفاده بهينه از تجهيزات موجود باشد.
توجه به نحوه کنترل فرکانس، وضعيت ولتاژ و تأمين رزرو (ذخيره)در سيستم، به همراه پيگيري علل نقاط ضعف در اين موضوعات ميتواند راه را براي بر طرف نمودن مشکلات و جلوگيري از تکرار آنها در آينده هموار سازد.
يکي از مهمترين چالشهاي سيستمهاي قدرت در سالهاي اخير تداوم در تغذيه مشترکين با سطح قابل قبول از پايايي بوده و ميباشد. شناسايي و رفع نقاط ضعف شبکه يکي از راههاي رسيدن به اين هدف است.
بررسي نقاط ضعف يک شبکه با توجه به داده هاي حاصل از بهرهبرداري در طول يک دوره زماني مشخص مي تواند رفتار شبکه نسبت به شرايط مختلف در دوره مطالعه فوق را مشخص نمايد.
نتايج حاصل از بررسي اطلاعات فوق ميتواند راهنما و معيار مناسبي براي کنترل و بهره برداري شبکه و در نهايت استفاده بهينه از تجهيزات موجود گردد، به اين ترتيب مي توان با بهبود عملکرد شبکه، پايايي سيستم را افزايش داد.
در اين پروژه پس از مطالعه بر روي طيف و سيعي از نرم افزارهاي شبيه ساز سيستمهاي قدرت و بررسي توانايي هاي آنها و در ادامه با مقايسه قابليهاي مختلف پنج نرم افزار منتخب از اين طيف مشاهده مي شود که نرمافزارهاي
DIgSILENTو ETAPداراي ويژگي ها و قابليت هاي ارزنده اي از قبيل پويايي و ابتکار در حل مسايل و همچنين به دلايلي از قبيل کاربرد سيستم هاي خبره در حل مسائل نتايج ارزنده اي ارائه مي دهند، لذا از اين دو نرم افزار جهت مطالعات سيستم هاي قدرت در اين پروژه استفاده گرديده است.
پس از مطالعات شبکه هاي نمونه با اين نرم افزارها در اين پروژه نتايج قابل قبولي بدست آمده که اعتماد ما را در کاربرد اين نرمافزارها در سيستمهاي واقعي تر و در حالتهاي آنلاين، هر چه بيشتر به خود جلب کرده است، بطوريکه به نظر ميرسد، اگر يک سيستم واقعي جهت طراحي، برنامه ريزي و بهره برداري در اختيار داشته باشيم، به راحتي مي توانيم از اين نرم افزارها جهت بهره برداری صحيح استفاده نماييم
.

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت EtapFile به تمامی فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی ایتپ و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

 

دریافت فایل

 

————————————————————————————————————————————–