تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

آنالیز رخداد یا آسیب پذیری در نرم افزار Etap

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 43 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

توضیحات :

پایداری ولتاژ و فرکانس از اصول اساسی در سیستم های قدرت ، در سیستم های قدرت خطا ها و عوامل ناخواسته وجود دارد که با رخ دادن آن ها بقیه سستم تحت تاثیر قرار می گیرد، با ادامه یافتن این روند پایداری سیستم به خطر می افتد و احتمال حرکت سیستم به سمت ناپایداری اساسی Black out افزایش می یابد. به همین دلیل پیش بینی امکان رخ دادن رویداد های پشت سرهم شناسایی خطاها، اجزای آسیب پذیر سیستم قدرت، خطوط دارای اضافه بار و برسی محدودیت های ولتاژ باز ها از همه ی عواملی هستند که می توانند در شناسیایی بخش های آسیب دیده سیستم قدرت و تصمیم گیری برای جلو گیری از ناپایداری سیستم به ما کمک کنند.

ما در این آموزش سعی می کنیم گام به گام آنالیز رخ داد آسیب پذیری سیستم قدرت را در نرم اقزار Etap پیاده سازی کنیم و ببینیم تنظیمات آن چطوری انجام می شود.

◄ بررسی دقت محاسبات
◄ وارد کردن تجهیزات خروجی
◄ محاسبه شاخص های رخداد PI
◄ تعیین مشخصات Alert
◄ گزارش گیری مخصوص آنالیز رخداد
◄ بررسی گزارش گیری عمومی آنالیز