تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

خازن گذاری بهینه در نرم افزار Etap

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 35 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

توضیحات :

◄ تنظیمات اصلی در خازن گذاری
◄ وارد کردن قید های ولتاژی
◄ وارد کردن قید های ضریب قدرت
◄ وارد کردن خازن های دسترس
◄ وارد کردن هزینه های نصب و بهره برداری خازن ها
◄ محاسبه نمودار سود مالی خازن گذاری
◄ بررسی گزارش کامل خازن گذاری