تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل Circuit Breaker Sizing (انتخاب کلید) در نرم افزار Etap

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

پشتیبانی و مشاوره

شماره تماس جهت پشتیبانی فنی و فروش :

05142241253
شماره تماس جهت مشاوره تخصصی نرم افزار Etap
09120821418

توضیح آموزش :

به نام خدا در خدمت شما هستم با معرفی تحلیل Circuit Breaker Sizing (انتخاب کلید) در نرم افزار Etap.نقش اصلی کلید ها در پی بروز عیب در شبکه ظاهر می شود، چنانچه با بروز عیب و ضرورت قطع اتوماتیک خط، کلید به هر علتی عمل نکند یا موفق به قطع جریان نشود شبکه با خاموشی موضعی یا حتی خاموشی توام با صدمات و خسارات مواجه می شود .کلید ها در شرایط کار عادی شبکه و در هنگام وصل بود نقش مهمی در تامین انرژی مصرف کننده ها به عهده ندارند، نقش اصلی آن ها تنها در هنگام بروز خطا ظاهر می شود، در هنگام بروز خطا که قطع و وصل فوری ضروری است باید با صدور فرمان به صورت اتوماتیک و با اطمینان کافی عمل بکند، اختلاف عمده کلید ها با سایر تجهیزات شبکه از همین ناشی می شود درحالی که کلید ها در شرایط عادی ممکن است برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند اما در هنگام خطا باید با اطمینان فوق العاده زیادی خطا رو رفع بکنند.ما در این آموزش گام به گام نحوه سایز کردن کلید های قدرت رو با استفاده از دو استاندارد ANSI و IEC برای کلید های فشار قوی و کلید های با سطح ولتاژ پایین تر بررسی خواهیم کرد.مهمترین سرفصل های این آموزش ظرفیت کلید ، جریان نامی قطع کلید ، حداکثر جریان قابل بررسی دو استاندارد IEC و ANSI ، نحوه انتخاب MF ، گزارش گیری است.قطع توسط کلید ما در Etapfile.ir سعی کردیم جامع ترین آموزش نرم افزار ٍEtap را برای شما فراهم کنیم. برای دریافت این آموزش و سایر اموزش های نرم افزار etap به آدرس Etapfile.ir/etap مراجعه کنید.

سرفصل های آموزش :

◄ سایزینگ مدارشکن فشارقوی در استاندارد ANSI
◄ بررسی ولتاژ باس قبل از خطا
◄ ظرفیت کلید
◄ جریان قطع کلید بدست آمده از محاسبات
◄ جریان قطع نامی کلید
◄ حداکثر جریان قطع کلید
◄ حداکثر جریان قابل تحمل توسط کلید
◄ پیک حداکثر جریان نامی قابل تحمل
◄ سایزینگ مدارشکن فشار ضعیف وقوی در استانداردIEC,ANSI
◄ جریان نامی قطع کلید
◄ حداکثر جریان قابل قطع توسط کلید
◄ محاسبه جریان قطع برحسب پیک جریان
◄ نحوه انتخاب MF
◄ جریان نامی کلید برحسب جریان خطای کل
◄ جریان نامی کلید برحسب جریان عبوری از خط
◄ گزارش گیری